Privacyverklaring

Ook TC Pajottenland zal volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving werken.
We hebben in dit verband ons huiswerk gemaakt en een privacyverklaring uitgewerkt. In deze privacyverklaring vind je alle bepalingen m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens.